Menu Close

ALTE documente

Nr. crt. Descriere
1Proces-verbal nr. 18/BEC/SCD/11.09.2020 privind constituirea Biroului Electoral Central la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din data de 6 decembrie 2020
2Adresa Autorității Electorale Permanente nr. 41/BEC/SCD/18.09.2020 privind numărul de alegători înscrişi în Registrul electoral pe fiecare circumscripţie electorală (inclusiv cetăţenii care vor împlini 18 ani până la data 6 decembrie 2020), la data 18.09.2020, precum şi numărul minim întreg nerotunjit de semnături, necesar pentru susţinerea candidaturilor în fiecare circumscripţie electorală, separat pentru candidaţii independenţi şi pentru partide politice, alianţe politice, alianţe electorale şi organizaţii ale cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale și numărul total de alegători înscrişi în Registrul electoral (inclusiv cetăţenii care vor împlini 18 ani până la data 6 decembrie 2020), la data 18.09.2020, precum şi numărul minim întreg nerotunjit de semnături, necesar pentru susţinerea candidaturilor la nivel naţional
3FORMULARELE NECESARE DEPUNERII CANDIDATURILOR
Lista susținătorilor pentru alegerile parlamentare din anul 2020
Modelul listei de candidați
Modelul cererii de înregistrare a candidaturii independente
Modelul declaraţiei de acceptare a candidaturii
Modelul listei de candidați pentru Camera Deputaților ce se depune la Biroul Electoral Central de către organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale
Modelul formularului ce însoțește documentele de candidatură depuse pe suport informatic
Modelul opisului documentelor de candidatură ce se depun pe suport informatic
Modelul opisului aferent fiecărui dosar cuprinzând liste de susținători pe suport hârtie
Modelul opisului centralizator al listelor de susținători
Modelul dovezii de depunere a listei susținătorilor la Biroul Electoral Central
Modelul declaraţiei de renunțare la candidatură
Lista completă de candidați care poate fi depusă la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților
Declarația pe propria răspundere în sensul că a avut sau nu calitatea de lucrător al Securității sau de colaborator al acesteia - format RTF
Declarația pe propria răspundere în sensul că a avut sau nu calitatea de lucrător al Securității sau de colaborator al acesteia - format PDF
Declarația de avere - format DOC
Declarația de avere - format PDF
Declarația de interese - format DOC
Declarația de interese - format PDF
4Circulara nr. 64/BEC/SCD/29.09.2020 privind aducerea la cunoștință a numărului de alegători înscriși în Registrul electoral și a numărului minim întreg nerotunjit de semnături necesar pentru susținerea candidaturilor la nivel național, precum și în fiecare circumscripție electorală, comunicate de Autoritatea Electorală Permanentă
5Proces-verbal nr. 303/BEC/SCD/18.10.2020 privind constatarea rămânerii definitive a candidaturilor propuse de organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale pentru toate circumscripţiile electorale, la alegerile pentru Camera Deputaţilor din anul 2020

Îndreptarea erorilor materiale din cuprinsul Procesului-verbal al Biroului Electoral Central nr. 303/18.10.2020 privind constatarea rămânerii definitive a candidaturilor propuse de organizaţiile cetăţenilor aparţănând minorităţile naţionale pentru toate circumscripţiile electorale, la alegerile pentru Camera Deputaţilor din anul 2020
6Circulara nr. 304/BEC/SCD/18.10.2020 referitoare la Procesul-verbal nr. 303/BEC/SCD/18.10.2020 privind constatarea rămânerii definitive a candidaturilor propuse de organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale pentru toate circumscripţiile electorale, la alegerile pentru Camera Deputaţilor din anul 2020
7Circulara nr. 381/BEC/SCD/22.10.2020 referitoare la Procesul-verbal nr. 380/BEC/SCD/22.10.2020 privind constatarea rămânerii definitive a candidaturilor propuse de organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale pentru toate circumscripţiile electorale, la alegerile pentru Camera Deputaţilor din anul 2020

Proces-verbal nr. 380/BEC/SCD/22.10.2020 pentru completarea Procesului-verbal nr. 303/BEC/SCD/2020 din data de 18.10.2020 privind constatarea rămânerii definitive a candidaturilor propuse de organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale pentru toate circumscripţiile electorale, la alegerile pentru Camera Deputaţilor din anul 2020 încheiat astăzi 22.10.2020
8Circulara nr. 422/BEC/SCD/27.10.2020 privind comunicarea adresei Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității referitoare la transmiterea listelor definitive ale candidaților care vor participa la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020, însoțite de declarațiile pe propria răspundere
9Circulara nr. 423/BEC/SCD/27.10.2020 privind introducerea în baza de date a informațiilor privind candidaturile la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020
10Proces-verbal nr. 548/BEC/SCD/04.11.2020 privind completarea Biroului Electoral Central cu reprezentanţii partidelor politice neparlamentare care participă la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din data de 6 decembrie 2020
11Proces-verbal nr. 591/BEC/SCD/6.11.2020 privind înlocuirea reprezentantului partidului Alianța pentru Unirea Românilor în Biroul Electoral Central
12Proces-verbal nr. 565/BEC/SCD/5.11.2020 privind numărul de candidaturi definitive, precum şi numărul listelor complete de candidaţi depuse de către partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020
13Proces-verbal nr. 587/BEC/SCD/6.11.2020 privind aducerea la cunoştinţă publică a listei semnelor electorale ale partidelor politice, ale alianţelor politice, ale alianţelor electorale şi ale organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020
14Circulara nr. 593/BEC/SCD/06.11.2020 referitoare la comunicarea procesului-verbal nr. 587/BEC/SCD/6.11.2020 privind aducerea la cunoştinţă publică a listei semnelor electorale ale partidelor politice, ale alianţelor politice, ale alianţelor electorale şi ale organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020
15Circulara nr. 697/BEC/SCD/21.11.2020 privind partidele politice parlamentare care participă la alegerile parlamentare din anul 2020, precum și Grupul parlamentar al minorităților naționale din Camera Deputaților și care pot desemna reprezentanți în birourile electorale ale secțiilor de votare
16Circulara nr. 1147/BEC/SCD/06.12.2020 privind unele măsuri pentru exercitarea dreptului de vot
17Circulara nr. 1213/BEC/SCD/06.12.2020 privind obținerea unei copii pe suport hârtie a procesului-verbal privind consemnarea rezultatului votării pentru Senat, respectiv Camera Deputaților de către ceilalți membri ai birourilor electorale
18Circulara nr. 1238/BEC/SCD/07.12.2020 privind transmiterea de către birourile electorale de circumscripție a cererilor și contestațiilor primite care sunt de competența Biroului Electoral Central
19Circulara nr. 1289/BEC/SCD/8.12.2020 privind transmiterea proceselor-verbale privind consemnarea rezultatului alegerilor la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020
20PROCES - VERBAL DE AFIȘARE nr. 1436/BEC/SCD/10.12.2020 a deciziilor Biroului Electoral Central nr. 122 - 167/10.12.2020
21Circulara nr. 1498/BEC/SCD/12.12.2020 privind modul de transmitere a documentelor de către biroul electoral de circumscripție către Biroul Electoral Central
22Circulara nr. 1500/BEC/SCD/12.12.2020 privind modul de transmitere a documentelor de către Biroul electoral de circumscripție a municipiului București către Biroul Electoral Central
23Circulara nr. 1501/BEC/SCD/12.12.2020 privind modul de transmitere a documentelor de către biroul electoral de circumscripție pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara țării către Biroul Electoral Central
24Circulara nr. 1502/BEC/SCD/12.12.2020 referitoare la încheierea Procesului-verbal privind partidele politice, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțele politice, alianțele electorale care întrunesc pragul electoral la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020, precum și partidele politice, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțele politice, alianțele electorale care nu întrunesc pragul electoral la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020
25Circulara nr. 1558/BEC/SCD/14.12.2020 privind încetarea activității birourilor electorale de circumscripție și a oficiilor electorale
26Proces-verbal nr. 1555/BEC/SCD/14.12.2020 privind efectuarea tragerii la sorţi pentru departajarea a două numere aflate la egalitate în lista ordonată la nivel naţional încheiat în 14 decembrie 2020, ora 12.00
27Circulara nr. 1646/BEC/SCD/17.12.2020 privind eliberarea certificatelor doveditoare ale alegerii deputaților și senatorilor
 
 
 
 

BIROUL ELECTORAL CENTRAL